Martin Doherty :"Nazi Wireless Propaganda: Lord Haw-Haw and
British Public Opinion in the Second World War"

(Inkluderar CD med 24 radiosändningar från Andra världskriget)
Edinburgh University Press 2001

Politisk propaganda har sällan kommit närmare burlesken än i landsförrädaren
Lord Haw-Haws sista - men aldrig sända - radiotal till engelsmännen från Berlin
den 30 april 1945. Han är höggradigt berusad, det dräller bittra anklagelser ur
honom, varvat med klibbig självömkan och allt mer misslyckade försök till
trotsighet. Han tackade för sig med följande ord:

"Jag skulle bara vilja säga att de män som dött i slaget om Berlin har gett sina l
iv för att visa att vad som än händer så kommer Tyskland att leva... Ni kommer
nog inte att höra ifrån mig igen på några månader... Jag säger, Es lebe
Deutschland ... Heil Hitler... och farväl..."

Rösten, som man kan höra på den CD-skiva som beledsagar Martin Dohertys
bok, kunde nästan hämtats ur en Evelyn Waugh-roman. William Joyce var av
irländsk-amerikansk börd och fick sitt öknamn "Lord Haw-Haw" av en journalist
på Daily Express. Det är en träffande onomatopoetisk beskrivning av Joyces
hemgjorda, hånfulla engelska överklassuttal.

Detta i bjärt kontrast mot en annan notorisk förrädarröst från Andra världskriget.
Ezra Pound, i sina fascistiska propagandasändningar från Rom, låter snarast som
en Groucho Marx på LSD, med sina himmelsvida skutt från töntig redneck-filosofi,
via högtravande poetiskt-ekonomiska deklamationer, till vilda parodier på
degenererade engelsmän. (Både Lord Haw-Haws och Pounds röster går också att
höra som mp3-filer på bl.a. www.earthstation1.com).
 
Lord Haw-Haw och Pound, såväl som Mildred Gillars ("Axis Sally") och Iva Toguri
D'Aquino ("Tokyo Rose"), har väl vid det här laget förpassats till någon speciell
ångradiocirkel i helvetet. Men det går också att höra en tragisk-existentiell underton
i dessa solitära röster. Hatade av sina landsmän, ofta föraktade av sina
uppdragsgivare: så här låter den mest extrema formen av exil. Att bokstavligen
ge sin röst åt fienden, under denna radions storhetstid, var att sälja sin själ till
ockerpris, ett förräderi av djupare, intimare art än att enbart, exempelvis, låna
dem sin penna. Man tycker sig höra en slags skräckslagen falsett inunder deras
röster, medvetna som de måste ha varit om den räddningslösa situation de
försatt sig i.
 
Ezra Pound klarade sig undan galgen efter kriget tack vare en skickligt orkestrerad
kampanj i det amerikanska justitiedepartementets korridorer av framför allt T.S.
Eliot och Archibald MacLeish. William Joyce hade inga framstående vänner i kultureliten,
ja få vänner överhuvudtaget, efter den tyska kapitulationen. Han arresterades några
veckor senare, ställdes inför rätta i London och hängdes till slut i Wandsworth-fängelset
den 3 januari 1946. 
 
Det har länge varit något av en truism att Lord Haw-Haw hade en praktiskt taget
obefintlig effekt på den brittiska krigsmoralen. Men, som framgår av Dohertys
fascinerande studie, det är så att säga en truism med modifikation. Att britterna
skulle ha "rest sig upp som en man" mot Hitler har på senare år visat sig vara i
stort en myt. Samtida opinionsundersökningar var ofta av tveksamt statistiskt värde,
men sammantaget visar de klart att krigsmoralen sviktade allvarligt under långa
skeden av kriget. Missnöje, öppen kritik och ren defaitism var periodvis vitt utbredda,
både bland de inkallade och på hemmafronten, särskilt naturligtvis i samband med
de tyska bombräderna och militära nederlag. Likadant ökade klassmotsättningarna
kraftigt, och antisemitiska stämningar blossade upp från tid till annan.
 
Till en början, särskilt under "låtsaskriget" fram till april 1940, hade de brittiska
myndigheterna en påtagligt obesvärad inställning till de tyska propagandasädningarna.
Haw-Haw blev snart en "ökändis", tidningarna publicerade våglängder och sändningstider
för hans program, och de flesta tog för givet att hans lyssnare enbart fick sig några
goda skratt av hans uppenbara överdrifter och pretentioner. Men det var en inställning
man snart kom att ångra. Två faktorer medverkade till att Haw-Haws inflytande blev
allt mer påtagligt. Den ena var den nyhetstörstande allmänhetens missnöje med
BBC:s torra, tråkiga nyhetssändningar och framför allt censurens krav på att kungörandet
av negativa nyheter skulle försenas, ibland upp till ett dygn, för att minska effekten
på krigsmoralen. Detta innebar att Haw-Haw ofta var först med nyheten, något som
blev särskilt iöronenfallande eftersom Haw-Haws viktigaste kvällssändning medvetet
lagts 21:15, precis efter BBC:s nionyheter.
 
Den andra faktorn var att Haw-Haw skickligt spelade på de växande klassmotsättningarna.
Lyssnarundersökningar visade gång efter annan att hans beskrivningar av slummen,
nöden, de låga lönerna och pensionerna, vann tre gånger så stort gehör som något
annat av de ämnen han tog upp. Haw-Haw var utan tvekan en driven propagandist,
framför allt en skicklig utövare av "korn av sanning"-tekniken. En av de märkligaste
följderna av detta var de så kallade "Haw-Haw-ryktena" som periodvis spred sig som
löpeldar i olika delar av Storbritannien under hela kriget: ett av de mest ihärdiga,
och oftast återkommande, gick ut på att Haw-Haw sagt att kungafamiljen hade flytt
till Kanada. Haw-Haw själv låg sällan eller aldrig bakom ryktena för, som Doherty
påpekar, "det räckte med att han bara fortsatte sända för att folk skulle bli uppskrämda
och alarmerade."
 
Som på så många andra områden kom vändningen med Stalingrad. Från början av
1943 ändrade den tyska propagandastrategin riktning: målet var nu att åstadkomma
en splittring bland de allierade genom att måla upp "den röda faran". Haw-Haw gjorde
så gott han kunde, men lite eller inget - inte ens Katynmassakern - bet på britternas
gränslösa beundran för ryssarna och Röda Armén. Enligt en undersökning från maj
1943 ansåg femtio procent av britterna att Sovjet stod för den huvudsakliga krigsinsatsen
mot Hitler, medan fyrtiotvå procent nominerade britterna själva. Det enda som därefter
kunde ses som en tysk propagandaframgång var de demoraliserande rapporterna om
V-bombernas verkningar under 1944. Men under tiden hade också lägren i Lublin och
Majdanek befriats, och avskyn mot nazismen hade en gång för alla murats in britternas
psykologiska grund.
 
När William Joyce så vinglade in i studion för sin sista sändning, med flaskan i näven
och no regrets, kunde han sägas ha åstadkommit någonting under sina fem år som
nazismens viktigaste engelska röst? Som alltid när det gäller propaganda är sådant
notoriskt svårt att mäta. Martin Doherty medger att Lord Haw-Haw hade en viss näsa
för folks missnöje och från tid till annan "träffade rätt", liksom att han, medvetet eller
omedvetet, ibland orsakade rykten och panikhärdar: "Men allt som allt var britterna
nog för envisa, för flegmatiska, för tjurskalliga för att vara mottagliga för tysk
propaganda i krigstid."

© Gunnar Pettersson