Pressylta ReduxPress. Media. Chark. GAIS. You know it makes sense.

No news, del 2

Monday, May 18, 2009

En avgrund har öppnat sig i UK under det gångna året, och motsvarigheter finns nog i andra länder, men det är också en helt karaktäristisk kris för ett samhälle som levt med anglosaxisk kasinokapitalism i tjugonåt år. Det kan sammanfattas hur banalt som helst: what greed an excessive sense of entitlement does to people… Och vad det gör med ett specifikt demokratisystem, som nu stapplar mot sitt slut.

Krisen har efter tio dagar av avslöjanden blivit konstitutionell, och inte bara för att den idag måndag fokuseras just på talmannens, Michael Martins, framtid (han har katastrofalt missförstått och misskött sitt uppdrag). En avsevärd del av en hel generation politiker (dom som oavsett partitillhörighet suttit under Blair/Browneran) kommer med all säkerhet att försvinna från scenen lika bryskt som dom förtjänar. Valsystemet och parlamentet kommer att reformeras, kanske t.o.m. så långt att själva valkretssystemet äntligen avskaffas.

Men det är också värt att, för överblickens skull, ta ännu ett steg tillbaka. Det här har också med media att göra, i så måtto att massmedia dessvärre befinner sig på fel sida av förtroendeavgrunden, trots det journalistiskt berömvärda uppsvinget för Daily Telegraph (läs här om hur historien hittade sin väg till offentligheten) och trots den lika berömvärda insatsen från Heather Brooke, som drivit en mångårig FOI-kampanj om just detta med MP’s expenses.

Men Brooke hade alltså jobbat på detta i fem år, och skandalen bröt ut pga ett oväntat (och tydligen rätt amatörmässigt) läckage inifrån Whitehall. Varför orkade inte den samlade brittiska mediebrigaden storma just det här citadellet? Alla visste ju mer eller mindre vad som pågick. Intrycket det stora tidningskköpande, tevetittande flertalet nu har är att det finns en oupplöslig intressegemenskap mellan mediesfären och bankir/politikerssfären. Och vem kan, i princip, kritisera den bedömningen?

Det kanske förhåller sig så som nån sa (“You want me to pay for this shit…?!”) dvs. anledningen att allt färre och färre vill betala för nyheter helt enkelt är den att nyheterna inte gör sitt jobb, inte gräver där det så uppenbart behöver grävas och inte ställer dom frågor som lika uppenbart behöver ställas.

Comments are closed.

ArchivesPre-Wordpress Archives


September 2008
Augusti 2008
Juli 2008
Juni 2008
Maj 2008
April 2008
Mars 2008
Februari 2008
Januari 2008
December 2007
November 2007
Oktober 2007
September 2007
Augusti 2007
Juli 2007
Juni 2007
Maj 2007
April 2007
Mars 2007
Februari 2007
Januari 2007
December 2006
November 2006
Oktober 2006
September 2006
Augusti 2006
Juli 2006
Juni 2006
Maj 2006
April 2006
Mars 2006
Februari 2006
Januari 2006
December 2005
November 2005
Oktober 2005
September 2005
Augusti 2005
Juli 2005
Juni 2005
November-december 2004