Pressylta ReduxPress. Media. Chark. GAIS. You know it makes sense.

Om NotW:s mobilhack och övervakningssamhället

Tuesday, Jul 14, 2009

Här hos Head of Legal hittar man en bra sammanfattning av den juridiska horisonten för de inblandade. Ett område han emellertid inte berör är vad du och jag brukar kalla “deep background”. (Jag antar nu att en del av er läst in er i alla fall lite grand på skandalen, om inte gå hit och klicka vidare).

Slentrianföreställningen är då att polisen visste att NotW höll på med massivt mobilhack redan när Clive Goodman och Glenn Mulcaire stod inför rätta sent 2006, men beslutade att inte ta saken vidare, och inte ens brydde sig om att meddela dom avlyssnade att dom blivit avlyssnade.

Men det stämmer förstås inte, för polisen tar inga sådana beslut. Det är upp till åklagarmyndigheten, Crown Prosecution Service (CPS). Och skälet till att CPS inte tog det beslutet grundar sig i att dom inte ansåg att undersökningsmaterialet skulle säkrat “a likelihood of conviction”.

(Engelsk lag är alltså inte napoleonsk, där fällande domar är mer eller mindre givna efter förundersökning, eftersom allmäna åklagaren har hand om både för- och emot-argumenten; anglosaxisk lag är argumentativ, där det är upp till försvaret att sköta försvaret, med lagligt garanterad tillgång till åklagarsidans bevismaterial). (Sorry, det här börjar bli lite stickspårigt…)

Nu till min poäng. Denna CPS:s inställning – att tveka över sannolikheten att ett såpass tydligt intrång i någons privata kommunikationer, som ett klart brott mot Regulation of Investigatory Powers Act 2000, som Head of Legal skriver om – den inställningen, den tveksamheten kommer från Nordirland.

Storbritannien är i särklass det mest övervakade (och undervakade) samhälle som finns. Det finns i princip fler övervakare än övervakade, som bl.a. framgår av det faktum att UK har fler CCTV-kameror än något annat land. (Det är t.ex. därför dokusåpagenren föddes här, dvs. folk får aldrig nog av att titta på folk som är ungefär likadana som en själv).

Det brittiska övervakningssamhället skapades av/under Nordirlandkonflikten. Vad Staten och Kapitalet anbelangar är det tekniska arvet från The Troubles precis lika värdefullt som det militära arvet. Och om den tekniska sidan har det skrivits ett flertal böcker: en del har blivit förbjudna, andra har släppts igenom. Men samtliga skribenter är överens om att UK ligger långt, långt framåt vad gäller urban avslyssning (så långt att amerikanerna kommer hit för lektioner).

Eller med andra ord: kan det ha varit så att CPS tog sig en titt på situationen och bestämde sig för att sannolikheten för en fällande dom mot Murdochimperiet var ungefär lika stor som sannolikheten för en fällande dom mot den brittiska staten?

Comments are closed.

ArchivesPre-Wordpress Archives


September 2008
Augusti 2008
Juli 2008
Juni 2008
Maj 2008
April 2008
Mars 2008
Februari 2008
Januari 2008
December 2007
November 2007
Oktober 2007
September 2007
Augusti 2007
Juli 2007
Juni 2007
Maj 2007
April 2007
Mars 2007
Februari 2007
Januari 2007
December 2006
November 2006
Oktober 2006
September 2006
Augusti 2006
Juli 2006
Juni 2006
Maj 2006
April 2006
Mars 2006
Februari 2006
Januari 2006
December 2005
November 2005
Oktober 2005
September 2005
Augusti 2005
Juli 2005
Juni 2005
November-december 2004