Pressylta ReduxPress. Media. Chark. GAIS. You know it makes sense.

So far, so… hmm…

Categories: Kommunism
Monday, Nov 29, 2010

Visst är en del av detaljerna enastående – FN-spioneriet, de sekulära arabregimernas skräck för Iran, de ofantliga penningsummor som forsar in i Afghanistan och lika fort forsar ut till privata bankkonton igen – och visst är helhetsbilden så här långt rätt fascinerande: ett USA som fortfarande iklär sig rolen som världspolis, men som mer och mer verka famla och snubbla och inte förmår hålla kontrollen över de övergripande sammanhangen, förrän nya dynamiker kommer med i spelet.

Ett särskilt intressant exempel är den amerikanska skepsisen visavi Israels vilt varierande tolkningar av Irans kärnvapenkapacitet: vid 1993 förutspådde Israel att Iran skulle ha en färdig missil vid 1998; idag är det tydligen 2012 som gäller.

Men ändå tycker jag släppet så här långt inte mäter sig med varken Aghanistan- eller Irakavslöjandena. Inte minst därför att den här informationen är, som många påpekat, mer av “privat” än “hemlig” natur, och därför är mer embarrassing än damaging, för det mesta. Och därför att Afghan-Irakläcken dels i detaljerna gav oss sådana narrativt starka bilder från krigsskådeplatserna, och dels i helheten målade en bild av en post-9/11 typ av krigföring i vilken nästan alla band mellan själva krigföringen och underliggande juridiska, moraliska och medmänskliga hänsyn – så som exempelvis gestaltade i Genevekonventionen – har skurits av.

Den radikala tänkaren Randolph Bourne skrev i en berömd essä att “War is the health of the state“. Det har liksom gått en sotsvart, mordisk ironi i de orden.

Comments are closed.

ArchivesPre-Wordpress Archives


September 2008
Augusti 2008
Juli 2008
Juni 2008
Maj 2008
April 2008
Mars 2008
Februari 2008
Januari 2008
December 2007
November 2007
Oktober 2007
September 2007
Augusti 2007
Juli 2007
Juni 2007
Maj 2007
April 2007
Mars 2007
Februari 2007
Januari 2007
December 2006
November 2006
Oktober 2006
September 2006
Augusti 2006
Juli 2006
Juni 2006
Maj 2006
April 2006
Mars 2006
Februari 2006
Januari 2006
December 2005
November 2005
Oktober 2005
September 2005
Augusti 2005
Juli 2005
Juni 2005
November-december 2004