Pressylta ReduxPress. Media. Chark. GAIS. You know it makes sense.

Det permanenta kriget

Categories: Kommunism
Saturday, Oct 27, 2012

Om man vill höra en av många berättelser om hur framtiden kommer att se ut så kan man läsa en fascinerande och skrämmande serie i Washington Post om det permanenta kriget: del 1del 2del 3. En serie som dessutom raserar det sista man kan ha haft av illusioner om Obama som på något endaste sätt progressiv.

Det är med andra ord dags att återupptäcka den oupphörligt intressante Randolph Bourne, amerikansk frihetlig tänkare, som lite olyckligt bara blivit berömd för att ha myntat sanningen att “War is the health of the State”. Essän den tanken stammar ur, “The State“, är värd en genomläsning, liksom mycket annat av hans alltför korta produktion.

2 Responses to “Det permanenta kriget”

 1. Det var en lång essä och jag vill inte påstå att jag skänkte hela texten den uppmärksamhet som den förtjänar. Men det slog mig omedelbart att Bourne här föregripit -och möjligen tjänat som modell för- en mycket uppmärksammad och omdiskuterad bok från 1967 kallad “Report from Iron Mountain”. Den uppgavs vara en läcka från en hemlig studiegrupp tillsatt av amerikanska regeringen som skulle utarbeta strategier för den ” transition to peace” som hotade att bryta ut. Gruppen kom fram till att krig var den väsentligaste motorn för ekonomi och samhällsutveckling och den enda verkliga legitimationen för en regering. Det var därför nödvändigt att utarbeta storskaliga ersatsprogram som t.ex. ett grandiost rymdprogram eller massiv upprustning för att möta imaginära fiender eller andra hot.

  Boken togs -och tas fortfarande i vissa kretsar- på fullt allvar medan andra ansåg att det var fråga om satir. Galbraith utpekades som huvudmisstänkt för författarskapet. Det var nu inte han som skrev boken men han var delaktig i komplotten.

  Till slut kom gruppen fram till att det bästa ersatsprogrammet, som alltså inför befolkningen kunde legitimera existensen av en stat och en regering, troligen skulle vara ett hot om en storskalig ekologisk katastrof för miljö och ekosystem genom mänsklig förstöring. För att möta ett sådant hot skulle enorma program och åtgärder till svindlande kostnader krävs. Sådana program skulle naturligtvis endast kunna skötas av stat och regering.

  Detta skrevs alltså 1967 och den senare utvecklingen har fått många att fråga sig om inte rapporten trots allt var autentisk. Ett faktum är att president Johnson gjorde allt han kunde för att stoppa dess spridning.

  Alltså: War is the Health of the State. Om freden skulle bryta ut måste regeringarna skaffa sig andra uppgifter av liknande storlek och karaktär.

  Nja.

 2. Tack för det, Bengt, mycket intressant! “Iron Mountain” har jag aldrig läst, men referenserna till den är många i den mer eller mindre förnuftiga litteratur om storpolitiska spörsmål som jag inmundigat under åren. Tiden har nog kommit att hitta den, och läsa.

  Bournes essä – och Bourne själv – intresserar mig främst därför att han skrev inifrån en konflikt som ju blev avgörande för de vänstersocialistiska och socialdemokratiska rörelserna för resten av deras 1900-talsexistens: splittringen i fråga om inställningen 1:a vk. Och det är väl just i det specifika historiska sammanhanget som essän har en viktig plats.

  Krig-är-hälsa kan man för övrigt också ta ganska bokstavligt, om man vill: ingen brittisk generation har nämligen varit så fysiskt frisk och sund som den som föddes under 2:a vk:s ransoneringsår.

ArchivesPre-Wordpress Archives


September 2008
Augusti 2008
Juli 2008
Juni 2008
Maj 2008
April 2008
Mars 2008
Februari 2008
Januari 2008
December 2007
November 2007
Oktober 2007
September 2007
Augusti 2007
Juli 2007
Juni 2007
Maj 2007
April 2007
Mars 2007
Februari 2007
Januari 2007
December 2006
November 2006
Oktober 2006
September 2006
Augusti 2006
Juli 2006
Juni 2006
Maj 2006
April 2006
Mars 2006
Februari 2006
Januari 2006
December 2005
November 2005
Oktober 2005
September 2005
Augusti 2005
Juli 2005
Juni 2005
November-december 2004