Pressylta ReduxPress. Media. Chark. GAIS. You know it makes sense.

Strandat val 2015

Categories: Brittiskt allmänt
Monday, Mar 16, 2015

Jag önskar att jag hade något intressant att rapportera om den brittiska valrörelsen inför 7 maj. Men det handlar så här långt bara om att “kontrahenterna flyttar fram sina positioner”, som det brukade heta i en viss sorts utrikesrapportering.

Alla vet vad som kommer att hända, nämligen att ingen vinner valet: det blir som i Sverige antingen en ny eller gammal koalition, eller minoritetsstyre. Alla undersökningar visar samma sak. En tredjedel var kommer att rösta på Labour eller Tories, och en tredjedel är Ukip/Greens/SNP/Vet-ej.

Och i avsaknad av något Syriza/Podemos-alternativ kommer sålunda den neoliberala åtstramningskatastrofen att fortsätta. Det handlar som vanligt om siffrorna, i ett valkretssystem som detta: det är i princip bara de marginella valkretsarna som är intressanta, vilket bl.a. betyder att Ukip kommer att bli tvåa på en massa ställen, men får inget särskilt inflytande.

Undantaget är Skottland, där SNP kommer att ta (säger undersökningarna) 52 av 59 valkretsar, en totalt förutsägbar katastrof för Labour (vilket jag skrivit om tidigare). Just idag har Ed Miliband sent omsider kontrat den konservativa “skräckpropagandan” med att säga att han “inte kommer att ingå formell koalition med SNP”.

Notera ordet “formell”. För koalitioner behöver ju inte innebära formalia som att Labour erbjuder SNP förhandlingar och ministerposter, och vice versa att SNP inte behöver insistera på att avveckla Trident, en av deras non-negotiables. Smart jobbat.

Nej, intressantare än så är det inte just nu. Blir det slagsmål återkommer jag.

One Response to “Strandat val 2015”

 1. Det intressanta är att armén fortfarande har ganska mycket dödkött i form av militärbaser i Tyskland (15 000 soldater, plus familjer, civilanställda m.fl.) De fyllde en funktion under Kalla Kriget som ett sorts första stötvågsmottagare ifall Warszawapakten slagit till då Nordtyskland ligger på vägen mot Engelska Kanalen men har egentligen inte fyllt någon funktion för brittiska säkerhetsintressen sedan 1990. Till skillnad från USA som fortfarande har 40000 mannar stationerade i sin gamla ockupationszon (mot en kvarts miljon(!) soldater när de var som flest) har britterna inte kunnat utnyttja militärbaserna till några politiska påtryckningar, det är ointressant och omöjligt när man inte är någon världsmakt längre. Å andra sidan går det väl in på prestige och sånt där, en bekväm tillvaro och dito omgivning i Tyskland är förstås trevligare än att ligga ute med risk för liv och lem i Irak eller Afghanistan, kanske har det innan varit svårt att ta hem de sista när hela strategin under lång tid varit inne på att ha en militär närvaro i Tyskland och organisationen har anpassats därefter. Som bonus har man i de avtal man slöt med förbundsrepubliken på 1950-talet rätt att öva hur och när man vill på de tyska skjutfälten man förfogar över, Sennelager vid Paderborn och Bergen-Hohne (jo, vid gamla lägret Bergen-Belsen) räknas till NATOs förnämsta övningsområde för pansarstrider.

  Hursom ska all militär verksamhet i Tyskland avvecklas till 2020, trupperna ska “hemförflyttas” till Storbritannien. Nu kommer det intressanta, för även om hela operationen syftar till att minska de totala kostnaderna för försvaret kommer de baserna de flyttas till att få en rejäl uppfräschning, nybyggnation av personalbostäder osv. vilket man kan läsa om här:
  http://www.army.mod.uk/structure/33834.aspx

  I det här fallet kommer försvaret att både minskas ned totalt sett (trupperna i Tyskland försvinner, några äldre slitna regementen på hemmaplan läggs ned) samtidigt som det byggs och satsas på de kvarvarande regementena i en omfattning som inte gjorts under efterkrigstiden. På köpet kommer det lokala näringslivet kring dessa regementen att få ökad köpkraft och den brittiska staten större skatteintäkter då det blir brittiska hantverkare och pubägare som utför arbeten åt och kring soldaterna och inte tyska osv. Staten gynnar lokalt de som utför sådana arbeten som behövs kring regementen och de typerna av arbeten är både många och många av dem ganska enkla (det krävs ingen utbildning för att vara pubägare eller kassör på markan) eller hantverksbetonade (el, VVS, bilservice). I Tyskland sysselsätter britterna omkring 2000 fast anställda tyskar med den typen av jobb så då kan man lätt räkna ut hur många kringarbeten det blir när militärposteringarna flyttas hem. De 82000 fast anställda soldaterna armén kommer ha kvar 2020 ska ställas mot de 60000 man hade enbart i Västtyskland före 1990 (och då hade man även ett antal tusen i Hong Kong, Belize m.fl. platser som lagts ned sedan dess).

  I detta fall kan man alltså se hur åtstramningar och militär keynesianism går ihop. Vilket varit ett annat ledmotiv under de senaste årtiondena.

  För den som är mer intresserad av detta temat kan titta på tyska statens hemsida:
  http://britenabzug.bundesimmobilien.de/

ArchivesPre-Wordpress Archives


September 2008
Augusti 2008
Juli 2008
Juni 2008
Maj 2008
April 2008
Mars 2008
Februari 2008
Januari 2008
December 2007
November 2007
Oktober 2007
September 2007
Augusti 2007
Juli 2007
Juni 2007
Maj 2007
April 2007
Mars 2007
Februari 2007
Januari 2007
December 2006
November 2006
Oktober 2006
September 2006
Augusti 2006
Juli 2006
Juni 2006
Maj 2006
April 2006
Mars 2006
Februari 2006
Januari 2006
December 2005
November 2005
Oktober 2005
September 2005
Augusti 2005
Juli 2005
Juni 2005
November-december 2004