Pressylta ReduxPress. Media. Chark. GAIS. You know it makes sense.

Archive for September, 2014


The G förnyad

Tuesday, September 16th, 2014

Mitt husorgan, The Guardian, har från och med den här veckan förändrats i en del avseenden, och då till det bättre, enligt min mening. Det märks kanske inte så mycket online, men papperstidningen har fått en delvis ny design: det är det vertikala som gäller, tycker jag mig se, spalter löper i mycket längre och djupare led, avgränsande linjer och vita ytor, osv.

Kommentarsavdelningen har blivit lite mer omfattande, och kallas nu “Journal”, där man också numera ska ha artiklar i longform, troligtvis för första gången i brittisk dagspress. Den första kom idag, Ian Jacks mycket läsvärda essä om brittisk, engelsk och skotsk identitet. Det här tycker jag är särskilt positivt, jag har länge ansett att longform är en av de viktigaste bidragen papperspressen har att komma med i dessa snuttider (snutt-tider, alltså…)

Dessutom har man gjort något annat som ligger väldigt mycket i tiden: Guardian Membership, där man antingen gratis eller för en avgift sällar sig till det så ofta förhånade kollektiv som heter Guardian readers och får tillgång till ett växande utbud av kringtjänster, typ föreläsningar, kurser, konserter, seminarier, osv. En slags prenumeration+, kan man kanske kalla det. Detta att knyta sina läsare till sig, på mer eller mindre varaktig basis, har blivit ett måste i papperstidningarnas överlevnadsstrategier.

Utgången

Monday, September 15th, 2014

Valutgången är jag inte mannen att analysera på något större djup, det får ni göra själva. Två saker bara. Först är det ju riktigt synd att Fi inte fick något mandat. Vad jag förstår får de sina röstare från de flesta politiska läger, men huvudsakligen sådana som annars skulle röstat V. Som i sin tur verkar ha gått upp en promille. För det andra, SD:s framgång… Ack ja. Jag får helt enkelt citera mig själv.

Demokratin är som bekant bortkastad på en del. Och det är ju inte demokratins fel, eftersom en fungerande demokrati enbart speglar rösternas fördelning. Det är i stället de röstandes fel. Palestinier i Gaza som röstar på Hamas, algerier som röstade på fundamentalister i stället för FLN, fransoser och irländare som röstar fel i avgörande EU-frågor, anglikanska kvinnor som röstar emot kvinnliga biskopar, och så vidare, i evigheter… Det blir omval efter omval efter omval, tills de röstat rätt.

Gott så. Varför skulle vi vara så annorlunda? Varför skulle demokratin inte kunna vara bortkastad på en del – bara för att det handlar om Sverige?! Är vi så speciella?!

Det borde väl inte ligga bortom mänsklig (särskilt inte svensk) uppfinningsrikedom att hitta och publicera namnen och adresserna till de som röstade på SD. Och sen? Sen går vi bara dit och slår ihjäl dom med järnrör. Job done.

Skottland ånyo…

Saturday, September 13th, 2014

orange

Orangeordern marscherar för nejsidan i Edinburgh… Saken avgjord. Jasidan vinner.

Opinionsundersökningarna haglar in. En visade på nejsidan bara 2% i ledning, en annan på åtta procent. Ingen av dem, efter förra söndagens YouGovmätning, har sett jasidan i ledningen. Men det är uppenbart att de fått en ordentlig skjuts senaste månaden, särskilt bland arbetarklass och kvinnor, och att det faktiskt kan gå endera hållet nästa torsdag.

Diverse

Friday, September 12th, 2014

* Ännu en recension av Ragnar Strömbergs nya diktsamling, nu i Svenskan, författad av Viktor Johansson. En aningen kufisk text, kanske, och man får väl – som neutral tidningsläsare – inte reda på så där mycket om the business at hand, dikterna alltså. Men kufar ska väl också få finnas.

* Är det nån som vet (och jag antar att jag menar Fredrik, egentligen…) hur man spårar dessa plötsliga små träffstormar som dyker på gamla inlägg i WP, när Statcounter inte ger några ledtrådar om varifrån de kommer (“No referring link”). Den här gången gäller det en gammal post om Farzad Basoft, som fått omkring hundra träffar senaste dygnet. Det är ett mysterium…

* Ian Paisley har döttand won’t he be surprised!

Det ryska folket

Thursday, September 11th, 2014

I NYRB pågår en debatt om demografiska förändringar i Sovjetunionen/Ryssland, varom inte särskilt mycket ska ordas. Däremot skriver en av debattörerna, Masha Gessen, följande, som jag inte visste, men nu vet, och det är ganska förbluffande:

…bilden av den ryska demografin återspeglar fortfarande efterverkningarna av andra världskriget. Ytterst få barn föddes under och alldeles efter kriget, och ännu färre överlevde. Så djupgående har verkningarna blivit av denna “demografiska svacka” att den känts av i varje efterföljande generation: ryska skolor tömdes ut i mitten av 1970-talet, när barnen till den ytterst begränsade krigsgenerationen började i första klass, och om och om igen i ungefär tjugofem år långa intervaller. Barnbarnen till krigsgenerationen håller just nu på att skaffa sig barn i Ryssland och detta innebär, ofrånkomligen, ännu en svacka i födelsetalen.

Utöka din engelska vokabulär

Wednesday, September 10th, 2014

Missort (sb)… Ex: “There was a missort at the Docklands depot, your parcel’s gone back to Heathrow” (DHL Customer Service 2014). Syn: SNAFU. Not: Egentligen borde det födas ett bindestreck ungefär halvvägs in (mis-sort) i alla fall tills vi vant oss vid det här miss-fostret.

Recensionsrecension

Tuesday, September 9th, 2014

Eva Ström i AB, Nina Lekander i G-P, Victor Malm i Expressen, Kristian Lundberg i HD, är de som, vad jag sett, hittills recenserat Ragnar Strömbergs nya diktsamling ‘I ditt hjärtas sista slag’.

Som vanligt, en intressedeklaration: jag har känt Ragnar i alla år, och känner dessutom hans diktning, i alla år. Om man anser att detta diskvalificerar mig från att skriva om det mottagande boken fått – vilket jag tänker göra här – så innebär det att man utgår från en väldigt låg opinion om min förmåga till saklighet och min talang för uppriktighet. Det står var och en fritt att göra det, så klart, likaväl som det står mig själv fritt att sucka, med framlidna Joan Rivers, Oh, grow up…!

“En bra recension” kan ju betyda två saker: dels att en mer eller mindre välskriven recension ger boken i fråga ett positivt mottagande, dels att en välskriven recension uttrycker ett välgrundat omdöme om boken, vare sig positivit eller negativt. Det är det senare som intresserar mig här.

Jag hade faktiskt fruktat det värsta vad gäller mottagandet, eftersom Ragnar hör till det kulturella Lumpenproletariat som utgörs av äldre, vita, heterosexuella män, alltså de av oss vars identiteter inte är en jävla siffra rätt; ett lågt hängande, övermoget äpple ripe for the plucking av den efterkommande generationens fadermördare. Men riktigt så illa blev det nu inte.

Eva Ström skriver inte så överraskande den bästa recensionen, med vilket jag då menar att hon har läst dikterna grundligt och absorberat dem i ljuset av Ragnars (omfattande) tidigare diktning. Det är kort sagt en poet som recenserar en poet, här doftar ateljé och hantverkskunskap, och som en tänkt “neutral” tidningsläsare ger hon mig precis det jag ville ha: nödvändig information, citat i sina sammanhang, trovärdigt omdöme.

Nina Lekander skriver, kanske lite överraskande, den sämsta recensionen. Om hon överhuvudtaget studerat dikterna framgår inte ens. Texten ger den neutrale läsaren i stället vad man inte alls behöver: en redogörelse för Nina Lekanders attityd till personen Ragnar Strömberg. Av den nervösa, raljerande tonen att döma verkar Lekander snarast ha drabbats av scenskräck för att hon ombetts att skriva i just Göteborgs egen Post.

Victor Malm skriver nog lite för kort för att hans omdömen ska få någon djupare resonans. Han talar t.ex. om Strömbergs “sena författarskap”, men det här med “senhet” blir ju lite problematisk när den föregående diktsamlingen kom för fjorton år sen. Det skeva tidsperspektivet gör att Malm inte ger sig tid att märka att sådant som “en tillkrånglad och sökt” bildvärld är exakt samma bildvärld Strömberg sökt sig fram i sedan debuten 1975. Synd.

Kristian Lundberg skriver också kort, men kompenserar med ett längre citat som kontextualiserar det som Malm missade: den genomgående tematiken, tekniken och bildvärlden i das dichterische Werk. Om den neutrale tidningsläsaren inte får det näringsmättade mål man skulle vilja ha, så får man i alla fall en liten välsmakande amuse bouche.

Det förvånar mig lite att ingen av kritikerna hittills tagit upp en formaspekt som faktiskt ger en bra ingång till Ragnars dikter, nämligen hur många av dem är strukturerade. Ragnar är – som Ekelöf, Eliot, ofta Stevens, skulle jag sagt – dialektiker, lite schematiskt uttryckt. Man börjar med att något öppnar sig, vaknar, reser sig, träder fram. Man tar några steg tillbaka för att kunna se, inte bara vad man ser, utan att man ser. Man slutar bortom motsägelsen: ingenting har förändrats, därför att allt har förändrats.

Det är det där slutskedet som Ragnar ofta gör ett slags distillat av, det som Malm beskriver som “korta aforismer” i avsnittet ‘Lunar Manual’. De är egentligen inte aforismer alls, de bara låter så, och det är därför heller ingen “visdom” som “förkunnas”, som vore han en Paulo Coelho med ojämn högermarginal. (Aforismens didaktiska strävan är ju snarast raka motsatsen till diktens).

Hellre ska man läsa dem som just koncentrat, som förtätade dikter, det är därför de liksom sjuder av associativt liv. Ta till exempel just den där “Månen är det osynligas präst”, som Malm citerar och kallar “parodiskt överpoetisk”. Det är den bara om man inte alls associerar månen med religiös och kulturell praktik över årtusendena, inte minst i buddhismen och islam. Att med det i tankarna introducera “det osynliga” blir då inte bara logiskt, utan poetiskt nödvändigt. 

Det handlar, som med all bra dikt, inte så mycket om att läsa som att lyssna.

Skottland +

Monday, September 8th, 2014

“Inget annat spelar någon roll i brittisk politik just nu,” säger Martin Kettle i The G. Idag verkar poletten äntligen ha trillat ner i det (än så länge) brittiska medvetandet. Pundet rasar. Labour, Con och LibDems går samman (‘Don’t panic!’ som sagt…) och erbjuder Skottland ytterligare devolvering, främst vad gäller skattesystemet, om det blir nej nästa vecka. För lite, för sent? Nästa fredag står vi inför en konstitutionell kris. Kommer Cameron att avgå? Kommer Torypartiet att överleva den historiska skammen över att ha presiderat över Unionens sönderfall? Drottningen sägs vara “bekymrad”.

Under tiden bjuder Rupert Murdoch Ukip:s ledare Nigel Farage på lunchCursed with living in interesting times, med andra ord.

Övergivna tunnelbanestationer

Sunday, September 7th, 2014

London under marken är nästan mer intressant än London över marken. Alla övergivna tunnlar, till exempel, och allt de används och inte används för. Jag tror jag berättat nån gång om the London Ring Main, dricksvattensystemet, ett underskattat ingenjörsmässigt under som jag en gång hade privilegiet att få besöka. Det nya super sewer system är ett annat exempel.

Nergångarna till underjorden är däremot få till antalet, och vanligtvis avspärrade. Nu har Pressyltas IT-avdelning, alltså min son Joe, producerat en oerhört trevlig app om Londons övergivna tunnelbanestationer. Hans bloggpost om projektet finns här. För den som vill besöka London och få lite annorlunda upplevelser är den perfekt.

Och samtidigt lite spooky. De flesta övergivna stationerna tycks dels finnas på den äldsta linjen (Metropolitan, den lila) och District Line (“trädgårdslinjen”, förort till förort, den gröna). Och en del stationer känns ju övergivna, trots att de fortfarande lever. Belsize Park är en av dem. Farringdon en annan.

Avslutningsvis ska jag upprepa min gamla GAIS-fråga, som kanske är lättare att svara på med Google nuförtiden, men ändå… Säg mig den enda tunnelbanestation i London vars namn inte innehåller någon av bokstäverna i ordet mackerel. Rätt svar vinner en puss, som vanligt.

Skottland igen

Sunday, September 7th, 2014

För första gången visar opinionssiffrorna en ledning för jasidan med 51% mot 49% (exkl. vet-ejarna). Med elva dagar kvar till omröstningen verkar det nu ha skapats ett momentum för oberoendet, bara under senaste veckorna. Spännande värre.ArchivesPre-Wordpress Archives


September 2008
Augusti 2008
Juli 2008
Juni 2008
Maj 2008
April 2008
Mars 2008
Februari 2008
Januari 2008
December 2007
November 2007
Oktober 2007
September 2007
Augusti 2007
Juli 2007
Juni 2007
Maj 2007
April 2007
Mars 2007
Februari 2007
Januari 2007
December 2006
November 2006
Oktober 2006
September 2006
Augusti 2006
Juli 2006
Juni 2006
Maj 2006
April 2006
Mars 2006
Februari 2006
Januari 2006
December 2005
November 2005
Oktober 2005
September 2005
Augusti 2005
Juli 2005
Juni 2005
November-december 2004